Om HKK

Huskvarna kanotklubb är en förening för alla, oavsett om du vill träna, tävla, motionera, vara ledare, förälder eller enbart medlem. Oavsett vilken form av kanot du framför ska du känna dig välkommen i Huskvarna Kanotklubb. Kanotidrotten ska ge spänning, livskvalitet, glädje och positiv fritid. Vår verksamhet är till för dem som vill idrotta, utvecklas och ta del av vår sociala gemenskap. Självklart är de som är familj till en kanotist också välkomna att delta i klubbens arrangemang. Vi vill skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli och förbli fysiskt aktiva. Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang. Vi tror det ger störst idrottslig framgång.

Verksamheten utgår från Idrottsrörelsens idéprogram "Idrotten vill", Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål samt FN:s barnkonvention. En styrka i klubben är att verksamheten är köns- och åldersneutral. Alla ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Kubben har en tydlig antidopingplan samt rutiner för hantering av personuppgifter (GDPR). 

Huskvarna kanotklubb samarbetar med Sanda Idrottscentrum och med Svenska Kanotförbundets Elitcenter.
 

Styrelsen

Huskvarna kanotklubb organiseras av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsen har huvudansvar för klubbens verksamhet utifrån föreningens stadgar. Alla som vill är välkomna att bidra med sina insatser. Alla bidrag till verksamheten är välkomna, stora som små! 

Styrelsen har utsett arbetsgrupper som ansvarar för delar av klubbens verksamhet. Tränargrupp, trivselgrupp, fixargrupp, administrationsgrupp och arrangörsgrupp.  
 

Stefan Wahlgrens minnesfond 

Minnesfonden instiftades år 2000, med syfte att stötta Huskvarna kanotklubbs ungdomsverksamhet. Stefan var en framgångsrik kanotist som började tävla som tioåring. Han vann SM i Borlänge, 70-adens riksfinal i Luleå och hade många andra framgångar på 80-talet, bland annat 5 guld, 5 silver och 2 brons som fjortonåring. Han älskade att träna och vistas i klubben och var en allt-i-allo och alltid tillgänglig. Stefan blev medlem i styrelsen där han blev en länk mellan ungdomar och de äldre i klubben. Han löste många praktiska problem och började medverka till utveckling av datasystem för kanottävlingar i Sverige. 

Den 17:e april 1999 avled Stefan i cancer, 29 år gammal. Till minne av honom skapades en fond av hans föräldrar och syster (Yvonne, Rune och Ulrika Wahlgren). Styrelsen för Huskvarna kanotklubb har rätt att besluta hur pengarna ska fördelas.


Historik 

HKK bildades 1944 och var från början belägen i ett av båthusen vid Huskvarna å. Det nya klubbhuset stod klart 1964 och byggdes ut 1975. 1950 arrangerade HKK sin första tävling, ett distriktsmästerskap och SM arrangerade HKK för första gången 1975.

I jubileumsboken från 1994 finns klubbens historia nedskriven och där hittar man ett citat som gäller än idag.

Vilka ungdomar vi har idag, duktiga att paddla, skötsamma och trevliga, så har vi uppoffrande mammor och pappor, mor- och farföräldrar. Tala om tillgångar för Huskvarna Kanotklubb. Deltagarna på tävlingar har samma värde oavsett placering.